Bình Yên – Ngọc Huyền


Album do Ekip Mju Photo thực hiện tại KDL Bửu Long - Biên Hòa

Photo: Vu Diep
Make up: Linh Pham