Album Hồ Cốc


Album được Ekip Mju Photo thực hiện tại Hồ Cốc

Photo: Vũ Điệp
Make Up: Linh Phạm
B&G: Thế & Tuyền