Dịch vụ ngày cưới

 • Gói ngày cưới 1
 • Đ5.500.000
 • + 02 váy sore cao cấp tùy chọn
 • + 02 vest tự chọn
 • + 01 áo dài cưới cao cấp
 • + 100 hình tiệc khổ (13x18) ép lụa
 • + 01 hoa tươi cầm tay
 • + 01 lần trang điểm tại studio
 • + 02 áo dài cho mẹ cd & cr
 • Liên Hệ
 • Gói ngày cưới 2
 • Đ4.500.000
 • + 02 váy (1 cao cấp + váy thường)
 • + 01 vest tự chọn
 • + 01 áo dài cưới cao cấp
 • + 100 hình tiệc khổ (13x18) ép lụa
 • + 01 hoa tươi cầm tay
 • + 01 lần trang điểm tại studio
 • Liên Hệ
 • Gói ngày cưới 3
 • Đ3.000.000
 • + 01 váy tùy chọn
 • + 01 vest tùy chọn
 • + 100 hình tiệc (13x18) ép lụa
 • + 01 hoa tươi câm tay
 • + 01 lần trang diểm tại studio
 • Liên Hệ