Bảng Giá Phóng Sự Cưới

 • Phóng Sự Cưới 1
 • Đ3.000.0002
 • Phóng Sự ngày cưới + Ăn hỏi ( chụp giao file)
 • + Thời gian : 2 hôm ( ăn hỏi + ăn cưới )
 • + Số thợ chụp : 01 người
 • + Số file ảnh : 500 – 600 file
 • + Sản phẩm : Toàn bộ file ảnh đã qua chỉnh sửa
 • ** Thiết kết và In Album Photobook 40 trang ( +500k)
 • Đăng Ký
 • Phóng Sự Cưới 2
 • Đ4.000.0002
 • Chụp Phóng Sự ngày cưới + Ngày đám hỏi
 • + Thời gian : 2 hôm ( ăn hỏi + ăn cưới )
 • + Số thợ chụp : 02 người
 • + Số file ảnh : 500 – 600 file
 • + Sản phẩm : Toàn bộ file ảnh đã qua chỉnh sửa
 • + Thiết kế + in Album Photobook 40 trang ( +500k)
 • Đăng Ký