Bảng Giá Album

 • Album 1
 • VNĐ3.800.000
 • * Địa điểm: Biên Hòa ( Cù Lao, Phim Trường)
 • * Ngày chụp: 2 váy + 2 Vest + đồ tự do
 • - 01 Album cỡ (25×25) or (20×30) 20 trang
 • - 01 ảnh 60×90
 • - Bộ ảnh để bàn
 • - 02 DVD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3D
 • - Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa
 • (đã bao gồm phí vô cổng, xe đưa đón)
 • Đăng Ký
 • Album 2
 • VNĐ4.500.000
 • * Địa điểm: Biên Hòa ( Bửu Long, Trị An)
 • * Ngày chụp: 3 váy + 2 Vest + đồ tự do
 • - 01 Album cỡ (25×35) or (30×40) 20 trang
 • - 01 ảnh 60×90
 • - Bộ ảnh để bàn
 • - 02 DVD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3D
 • - Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa
 • (đã bao gồm phí vô cổng, xe đưa đón)
 • Đăng Ký
 • Album 3
 • VNĐ7.000.000
 • * Địa điểm: Hồ Cốc, Vũng Tau(7tr5)
 • * Thời gian: trong ngày
 • - Ngày chụp: 3 váy + 3 Vest + đồ tự do
 • - 01 Album cỡ (25×35) or (30×30) 30 trang
 • - 01 ảnh 60×90
 • - Bộ ảnh để bàn
 • - 02 DVD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3D
 • - Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa
 • (đã bao gồm phí vô cổng, xe đưa đón)
 • Đăng Ký
 • Album 4
 • VNĐ10.500.000
 • * Địa điểm: Đà Lạt, Phan Thiết, Vĩnh Hy
 • * Thời gian: 1 ngày + 1 đêm
 • - Ngày chụp: 3 váy + 3 Vest + đồ tự do
 • - 01 Album cỡ (25×35) or (30×30) 30 trang
 • - 01 ảnh 60×90
 • - Bộ ảnh để bàn
 • - 02 DVD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D
 • - Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa
 • (đã bao gồm phí vô cổng, xe đưa đón)
 • Đăng Ký